Skip to main content
HeightsPandangan GlobalTip & Panduan

Penerimaan Diversiti Penting Di Dalam Industri Pembinaan

By Disember 18, 2023Disember 19th, 2023No Comments
Social Impact Assessment: A Cornerstone for Corporate Responsibility in Construction Projects

Industri pembinaan di Malaysia, sama seperti industri pembinaan di seluruh dunia, menghadapi masalah serius iaitu kekurangan pekerja. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi industri ini untuk mencari penyelesaian inovatif. Secara tradisional, industri pembinaan didominasi oleh golongan lelaki, tetapi menghadapi masalah kekurangan pekerja pada masa ini, adalah masanya untuk mengalu-alukan bakat dari pelbagai lapisan masyarakat.

Kajian terkini telah menekankan tentang kepentingan menerima kepelbagaian sebagai cara yang berkesan untuk mengatasi kekurangan pekerjaan dalam bidang pembinaan. Kajian ini menekankan nilai dalam merekrut daripada kumpulan yang kurang diwakili, termasuk wanita, bekas tentera, dan individu yang kurang upaya, sebagai cara untuk mengecilkan jurang pekerjaan sambil menghidupkan industri dengan kemahiran dan pandangan yang segar.

Industri pembinaan Malaysia telah lama berdepan dengan ketidakseimbangan jantina, dengan wanita menyumbang hanya sebahagian kecil dari pekerjaan dalam bidang ini.

Kajian berterusan menunjukkan bahawa diversiti dalam pasukan kerja membawa kepada inovasi, kreativiti, dan penyelesaian masalah yang lebih baik.

Menerima diversiti juga menggalakkan budaya inklusiviti dan peluang yang sama, menjadikan industri ini lebih menarik kepada pelbagai lapisan bakat.

Untuk mengatasi kekurangan pekerjaan dengan berkesan, syarikat pembinaan di Malaysia perlu secara proaktif merekrut, mengekalkan, dan menyokong individu daripada kumpulan yang kurang diwakili. Inisiatif seperti program bimbingan, latihan yang disesuaikan, dan dasar tempat kerja yang inklusif boleh membantu mencipta persekitaran di mana bakat yang pelbagai boleh berkembang. Menerima kepelbagaian dalam industri pembinaan Malaysia adalah lebih daripada sekadar mengatasi masalah kekurangan pekerjaan; ia adalah satu jalan untuk membina pasukan kerja yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

Dengan meruntuhkan halangan tradisional dan mencari bakat daripada kumpulan yang kurang diwakili, industri ini tidak hanya boleh mengatasi cabaran semasa, malah berkembang dalam masa depan. Pendekatan ini tidak hanya memberi manfaat kepada syarikat individu tetapi juga menyumbang kepada pertumbuhan industri dan pembangunan negara secara keseluruhannya.

ace

This will close in 20 seconds