Skip to main content
Tampilan KhasHeights

Pembinaan di Malaysia Bersedia untuk Peningkatan dengan Pelaburan Bajet Strategik

By Mei 10, 2024No Comments
Construction in Malaysia Poised for Upsurge with Strategic Budget Investments

Sektor pembinaan Malaysia sedang bersiap sedia untuk tempoh pertumbuhan yang teguh, dirangsang oleh aliran kontrak kerajaan yang ketara yang digariskan dalam Bajet 2024. Penyelidikan Hong Leong Investment Bank (HLIB) telah menunjukkan keyakinan, menandakan sektor itu sebagai “berat” memandangkan anugerah kontrak projek awam akan datang, yang dijangka meningkatkan industri melebihi tahap semasanya.

Antara projek yang dijangkakan ialah Pan Borneo Sabah Fasa 1B, pelbagai pakej tebatan banjir, LRT Pulau Pinang, Jalan Link Sabah-Sarawak dan pengembalian semula LRT3, kesemuanya sebahagian daripada perbelanjaan pembangunan RM90 bilion yang digariskan untuk 2024. Ini mewakili peningkatan 7.9% tahun ke tahun -tahun, menunjukkan komitmen yang kukuh terhadap pembangunan infrastruktur.

Selain itu, industri juga boleh mendapat manfaat daripada meneruskan inisiatif seperti Zon Ekonomi Khas dan Zon Kewangan Khas di Johor, yang dijangka menjana peluang pembinaan selanjutnya. HLIB juga menjangkakan peningkatan dalam perbelanjaan modal dalam sektor air disebabkan oleh kenaikan tarif yang dirancang untuk tahun berikutnya.

Di sisi lain, Rangka Kerja Ekonomi Madani, ditambah dengan Bajet 2024, meletakkan industri pembinaan sebagai pusat langkah ekonomi transformatif. Peruntukan bajet utama termasuk RM27 bilion untuk projek infrastruktur, RM24.7 bilion untuk Projek Perumahan Rakyat, dan berbilion tambahan yang bertujuan untuk menambah baik kuarters kerajaan dan menyelenggara jalan dan jambatan persekutuan.

Persatuan Pembina Utama Malaysia (MBAM) mengakui rangsangan yang disediakan oleh belanjawan 2024, ia menyokong langkah tambahan untuk menggiatkan semula sektor itu. Memandangkan kemajuan positif dan peruntukan yang besar, industri pembinaan masih memerlukan lebih banyak sokongan untuk memastikan pertumbuhan yang mampan dan untuk menangani keperluan perumahan sambil menghadapi peningkatan kos dan memastikan syarat kontrak yang adil.

ace

This will close in 20 seconds