Skip to main content
HeightsTampilan KhasPendapat & PerspektifTip & Panduan

HSS Engineers Berhad: Mengubah Perancangan Projek dengan BIM

By Julai 5, 2024Julai 9th, 2024No Comments
Transforming Project Planning with BIM

Mengguna pakai teknologi Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM) mewakili anjakan paradigma dalam cara projek pembinaan dirancang, dilaksanakan dan diurus. Dengan memanfaatkan BIM, jurutera dan kontraktor diberi kuasa untuk merevolusikan koordinasi reka bentuk, mengenal pasti isu secara proaktif dan mengurangkan risiko, dengan itu meningkatkan kecekapan projek dan mengurangkan kemungkinan kelewatan atau masalah di tapak.

Pasukan BIM Global Ventures (BGV) Jurutera HSS berada di barisan hadapan dalam menyampaikan BIM pada projek di Malaysia. Dengan pengalaman bertahun-tahun merentasi MRT2 di Kuala Lumpur, RTS di Johor dan beberapa projek JKR, mereka telah memacu inovasi ke atas projek ini dengan proses dan prosedur BIM.

Penyelarasan Reka Bentuk yang Diperbaiki

BIM ialah platform kerjasama yang membolehkan pasukan pelbagai disiplin bekerja bersama dengan lancar sepanjang kitaran hayat projek. Ia memudahkan penyelarasan reka bentuk yang dipertingkatkan dengan mencipta model digital berpusat yang merangkumi semua aspek bangunan, termasuk sistem seni bina, struktur dan MEP (mekanikal, elektrik dan paip). Jurutera dan kontraktor boleh menggambarkan keseluruhan projek dalam 3D, mengenal pasti potensi pertembungan atau konflik pada awal fasa reka bentuk, dan melaksanakan pelarasan yang diperlukan sebelum pembinaan bermula. Pendekatan proaktif ini meminimumkan kerja semula, mengoptimumkan penggunaan sumber dan menambah baik pelaksanaan projek.

Identifikasi Masalah Awal

Salah satu kelebihan BIM yang paling ketara ialah keupayaannya untuk mengesan masalah dan konflik pada peringkat awal, jauh sebelum ia nyata di tapak pembinaan. Perisian BIM mengenal pasti konflik spatial dan logistik antara komponen bangunan atau sistem melalui proses pengesanan pertembungan dan simulasi. Ini membolehkan jurutera dan kontraktor menangani isu dengan segera, memperhalusi reka bentuk dan memastikan kebolehbinaan, mengurangkan kemungkinan kelewatan atau gangguan yang mahal semasa pembinaan. Selain itu, BIM memudahkan penciptaan penjujukan pembinaan dan rancangan berfasa yang terperinci, membolehkan pasukan projek mengenal pasti dan mengurangkan potensi cabaran logistik sebelum ia memberi kesan kepada garis masa pembinaan.

Pengurangan Risiko

Dengan memudahkan penyelarasan reka bentuk yang lebih baik dan pengesanan masalah awal, BIM adalah penting dalam mengurangkan risiko yang berkaitan dengan projek pembinaan. Keupayaan untuk mengenal pasti dan menangani isu dalam persekitaran maya meminimumkan ketidakpastian semasa fasa pembinaan, yang membawa kepada hasil projek yang lebih boleh diramal. Tambahan pula, BIM membolehkan pihak berkepentingan untuk mensimulasikan pelbagai senario, menganalisis kesan perubahan reka bentuk, dan membuat keputusan termaklum yang mengoptimumkan prestasi projek dan mengurangkan potensi risiko. Pendekatan pengurusan risiko proaktif ini meningkatkan daya tahan projek, meningkatkan keyakinan pihak berkepentingan, dan akhirnya menyumbang kepada kejayaan menyampaikan projek pembinaan dalam kekangan bajet dan jadual.

Penggunaan Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM) sedang mengubah industri pembinaan dengan membolehkan jurutera dan kontraktor meningkatkan penyelarasan reka bentuk, mengesan masalah lebih awal dan mengurangkan risiko kelewatan atau isu di tapak. Dengan menerima BIM sebagai platform kolaboratif untuk perancangan dan pelaksanaan projek, pihak berkepentingan pembinaan boleh mengoptimumkan kecekapan, meningkatkan hasil projek dan memacu inovasi dalam persekitaran yang dibina.

Artikel seterusnya dalam siri ini akan menangani penggunaan teknologi AR dan VR untuk latihan mendalam dan visualisasi projek yang dipertingkatkan, meningkatkan keselamatan dan hasil projek walaupun menghadapi cabaran dalam membangunkan kandungan yang disesuaikan.

Artikel 1: HSS Engineers Berhad: Menerima Kemajuan Teknologi dalam Pembinaan

Artikel 2: Kelebihan dan Cabaran Melaksanakan Teknologi

Artikel 4: Peranan AR dan VR dalam Latihan dan Visualisasi

Artikel 5: Memastikan Kualiti Reka Bentuk dalam Pembinaan

ace

This will close in 20 seconds