Skip to main content
Tampilan KhasPendapat & PerspektifHeights

Merapatkan Jurang: Melaksanakan Langkah Keselamatan Siber yang Berkesan dalam Pembinaan

By Mac 15, 2024Mac 20th, 2024No Comments
Bridging the Gap: Implementing Effective Cybersecurity Measures in Construction

Keselamatan siber yang penting bagi industri pembinaan dan dianggap “kebal” terhadap sebarang ancaman telah menjadi kebimbangan, terutama sekali baru-baru ini. Walaubagaimanapun, apabila industri menjadi lebih tertumpu secara digital dan menggunakan teknologi seperti pembelajaran mesin dan robotik, industri itu semakin menjadi sasaran penjenayah siber.

Risiko keselamatan siber industri pembinaan telah meningkat, sebahagiannya kerana dari segi sejarah, ia tidak menjadi kawasan tumpuan bagi banyak syarikat dalam sektor ini, yang membawa kepada keperluan untuk langkah keselamatan siber yang teguh.

Salah satu ancaman paling ketara dalam industri pembinaan ialah serangan perisian tebusan (ransomware attack). Serangan ini boleh menyebabkan kehilangan kawalan ke atas sistem dan data, menyebabkan operasi terhenti dan kerugian kewangan yang ketara. Sebagai contoh, Jabatan Pengangkutan Colorado dan pembekal bahan binaan global Saint Gobain telah mengalami gangguan besar akibat serangan perisian tebusan, mengakibatkan kesan kewangan yang besar.

Selain itu, industri pembinaan terdedah kepada penipuan pemindahan wayar, yang sering disasarkan melalui penipuan kompromi e-mel perniagaan (BEC).

Untuk menangani cabaran ini, mengutamakan keselamatan siber dari awal adalah sangat penting. Program latihan mengenai celik digital dan keselamatan siber harus dilaksanakan untuk semua pekerja. Ini melibatkan mendidik tenaga kerja tentang ancaman biasa dan cara mengenal pasti serta bertindak balas terhadapnya.

Model keselamatan sifar amanah juga disyorkan bagi memastikan pengesahan ketat setiap pekerja dan mengehadkan akses kepada sistem berdasarkan keperluan. Ia juga penting untuk menyediakan protokol apabila pekerja meninggalkan projek untuk menghalang akses tanpa kebenaran kemudian.

Tambahan pula, syarikat harus melabur dalam insurans liabiliti siber untuk mengurangkan kerosakan sekiranya berlaku pelanggaran data dan memastikan kemas kini perisian perosak (malware) dan antivirus yang kerap pada semua peranti. Kata laluan yang kompleks dan kemas kini tetap adalah asas kepada keselamatan siber di tapak pembinaan.

Langkah-langkah ini adalah penting untuk melindungi aset kewangan dan intelek syarikat dan melindungi keselamatan dan privasi pekerja dan pelanggan yang terlibat dalam projek pembinaan.

Artikel 1: Menjalin Rangka Kerja Yang Lebih Hijau: Pencarian Keluli Mampan dalam Pembinaan

Artikel 2: Keluli Ke Arah Kemampanan: Kebangkitan Teknik Pengeluaran Hijau

Artikel 4: Blueprint Amalan Hijau Industri Keluli: Masa Depan Pembinaan Mampan

mceia 1

This will close in 20 seconds