Skip to main content
Pandangan GlobalPendapat & PerspektifHeights

Laporan Pasaran: Impak AI Terhadap Sektor Pembinaan Semakin Ketara

By Oktober 13, 2023No Comments
Green Buildings in Malaysia: Increasing Demands for Sustainable Practices 06

Pasaran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pembinaan di seluruh dunia akan berkembang secara signifikan dari 2023 hingga 2030. Pasaran AI dalam pembinaan, yang bernilai US$519.63 juta pada tahun 2021, dijangka akan meningkat kepada US$3554.22 juta menjelang 2027, dengan Purata Kadar Pertumbuhan Tahunan (CAGR) yang luar biasa sebanyak 37.78%.

AI sedang mengubah landskap pembinaan – mendorong pembina untuk membina struktur yang lebih pintar dengan kos yang lebih efektif.

Melalui sistem pembelajaran berbimbing (supervised learning systems), kontraktor dapat menganalisis pelbagai data, termasuk faktor alam sekitar, spesifikasi bangunan, dan ketersediaan bahan. Ini membolehkan mereka mengenal pasti dengan cepat kaedah pembinaan yang paling cekap dan berkesan, memudahkan keputusan pantas dan jimat sumber.

Laporan pasaran yang komprehensif oleh 360 Research report menawarkan analisis yang menyeluruh dalam industri AI Pembinaan, merangkumi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Ia mendedahkan dimensi pasaran, dinamik industri, dan pasaran bersegregasi mengikut jenis, aplikasi, dan rantau. Laporan ini juga menyelami panorama persaingan, memprofil pemain utama industry dan memberikan analisis mengenai bahagian pasaran dan kelebihan persaingan mereka.

Dorongan di sebalik pertumbuhan pasaran AI dalam Pembinaan adalah permintaan yang semakin meningkat untuk projek pembinaan kediaman, institusi, komersial, dan berat di seluruh dunia. Pembelajaran Mesin (Machine Learning), Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), dan Pemprosesan Bahasa Semulajadi (Natural Language Processing) menonjol sebagai kategori utama AI dalam pembinaan, masing-masing memberikan sumbangan besar kepada industry ini.

Secara geografi, Amerika Utara, Eropah, Asia-Pasifik, Amerika Selatan, dan Timur Tengah dan Afrika memimpin dalam pasaran AI dalam industry pembinaan. Setiap rantau menawarkan peluang pertumbuhan yang unik, dipengaruhi oleh pelbagai projek pembinaan dan kemajuan dalam teknologi AI.

Secara keseluruhan, pasaran AI berada dalam landasan pertumbuhan yang luar biasa. Penggabungan AI dalam bidang pembinaan membawa kebijaksanaan dan kecekapan.  Laporan ini melengkapi pemain industri, pelabur, penyelidik, dan penasihat dengan analisis penting untuk memudahkan keputusan yang berinformasi dan memanfaatkan peluang yang muncul.

ace

This will close in 20 seconds