Skip to main content
Kisah KejayaanHeights

Eko-Pembinaan: Mengemudi Cabaran & Merebut Peluang di Dunia Membangun

By Mac 8, 2024Mac 11th, 2024No Comments
Eco-Construction: Navigating Challenges & Seizing Opportunities in Developing World

Dalam bahagian penutup siri oleh Kwasa Land, kami mengkaji landskap kompleks pembinaan mampan dalam negara membangun, menonjolkan halangan dan potensi yang unik.

Di dunia membangun, industri pembinaan berada di persimpangan pembandaran pesat dan keperluan mendesak untuk pembangunan mampan. Walaupun matlamatnya jelas, laluan itu dipenuhi dengan cabaran dan peluang yang menentukan kemajuan sektor ke arah amalan mesra alam.

Memahami pembinaan mampan adalah asas kepada penggunaannya. Dari segi sejarah, sektor pembinaan adalah sangat konservatif, sering dihalang oleh kekurangan penyerapan inovasi dan rangka kerja kawal selia. Peralihan ke arah model mampan adalah rumit oleh pelbagai faktor, seperti piawaian yang tidak mencukupi untuk bahan sekunder, cabaran dalam perbandingan produk berdasarkan kriteria alam sekitar, kekangan ekonomi yang diburukkan lagi oleh keadaan pasaran dan kekurangan insentif kewangan.

Kesedaran dalam industri masih terhad, dan di Malaysia, kebolehcapaian kepada beberapa teknologi dan bahan hijau masih bergantung pada import, menambah kerumitan dan kos. Selain itu, tenaga kerja pembinaan sering memerlukan lebih banyak latihan dalam prinsip mampan, dan permintaan pelanggan yang rendah menghalang penggunaan amalan hijau. Isu ini ditambah lagi dengan ketidaksedaran orang ramai, sokongan kerajaan yang kadangkala kurang, kos yang tinggi dan ketiadaan alat untuk mengukur kemampanan dalam pembinaan.

Namun, landskap terbuka kepada peluang. Dorongan untuk pembinaan mampan membawa bersamanya janji pengurangan pelepasan industri, penciptaan pekerjaan dan tenaga kerja yang dicergaskan semula. Teknologi cekap tenaga memenuhi permintaan pasaran, membantu dalam mengurangkan pelepasan bangunan dan meningkatkan kualiti udara tempatan. Mengejar bandar pintar, menggunakan IoT dan peranti cekap, menjanjikan untuk mengurangkan pencemaran dan mewujudkan lebih banyak ruang bandar yang boleh didiami.

Pembinaan modular ialah trend baru muncul, menawarkan kaedah untuk membina dengan kurang sisa dan kebolehkitar semula yang lebih baik. Pendekatan ini menggalakkan kemampanan dan meningkatkan kecekapan di tapak pembinaan. Permintaan untuk bahan lestari juga semakin meningkat, dengan cat hijau, kayu kitar semula dan bahan pelepasan rendah semakin dicari di pasaran.

Profesional dalam industri boleh kekal berdaya saing dengan mencapai pensijilan dalam bangunan mampan, dengan kelayakan seperti GBI, GreenRE atau LEED membezakan perkhidmatan mereka. Pensijilan ini meningkatkan kerjaya individu dan memacu industri ke arah akauntabiliti alam sekitar yang lebih luas.

Artikel 1: Evolusi Digital: BIM Membuka Jalan dalam Pembinaan Malaysia

Artikel 2: Meningkatkan Kecekapan: Bagaimana Teknologi Mengubah Tapak Pembinaan Malaysia

Artikel 3: Membina Esok: Malaysia Merangkul Bangunan Mampan

Artikel 4: Sektor Pembinaan Malaysia: Membina Legasi Kemampanan

ace

This will close in 20 seconds