icw2023 putih

Conferences

International Construction Week (ICW) 2023

Konvensyen Perintis Transformasi

Konvensyen Perintis Transformasi akan diadakan pada 28 November 2023 dan 29 November 2023 bertempat di Pusat Dagangan Dunia (WTC), Kuala Lumpur.

Selasa, 28 November 2023

Rabu, 29 November 2023

Download Full Bochure

TUNTUTAN SEMULA HRD CORP
Syarikat yang menghantar peserta boleh membuat Tuntutan HRD Corp (SBL Khas).

Dimaklumkan bahawa Konvensyen Perintis Transformasi anjuran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bersempena International Construction Week (ICW 2023) yang dijadualkan pada 07 dan 08 November 2023 akan ditunda pada 28 November 2023 sehingga 29 November 2023.

Kenapa Anda Harus Hadir?

1

ESG ialah Masa Depan Pembinaan. Prinsip ESG yang berteraskan alam sekitar, sosial dan tadbir urus kini menjadi penting kepada industri pembinaan. Menghadiri konvensyen ini akan melengkapkan kontraktor dengan pengetahuan yang diperlukan untuk terus berada di hadapan dalam industri yang sedang berkembang dalam era teknologi yang berasaskan kepantasan dan kepintaran.
2

Memahami dan menerima amalan ESG memberi kontraktor kelebihan daya saing yang ketara kerana pelanggan dan pihak berkepentingan semakin menghargai kemampanan dan amalan perniagaan yang beretika.
3

Peluang pertumbuhan perniagaan secara mampan kerana amalan ESG bukan sekadar bertanggungjawab secara sosial; tetapi juga menyumbang kepada keuntungan. Kontraktor boleh mempelajari cara amalan mampan yang boleh membawa kepada penjimatan kos, kecekapan projek dan peningkatan keuntungan.
4

Konvensyen ini menyediakan peluang unik untuk berhubung dengan pakar industri, rakan kontraktor dan inovator kemampanan. Peluang jalinan rangkaian boleh membawa kepada perkongsian berharga, kerjasama dan peluang perniagaan baharu.
5

Kontraktor bakal mendapat cerapan daripada kajian kes dan amalan terbaik ESG dunia sebenar dan menggunakan pengetahuan ini terus kepada projek yang sedang berjalan dan akan datang bagi meningkatkan kualiti projek dan kepuasan pelanggan.
6

Konvensyen ini juga mengadakan pameran inovasi yang boleh di terokai bagi memacu pembinaan mampan. Mempelajari tentang alatan dan amalan termaju boleh meningkatkan hasil dan kecekapan projek.
7

ESG bukan sekadar trend; tetapi juga satu komitmen terhadap amalan perniagaan yang beretika dan bertanggungjawab. Konvensyen ini akan membantu kontraktor memenuhi kewajipan dan terus menyumbang secara positif kepada alam sekitar, masyarakat dan tadbir urus.
8

Amalan ESG boleh membantu kontraktor mengurangkan risiko yang berkaitan dengan isu alam sekitar dan sosial, pematuhan peraturan, dan jangkaan pihak berkepentingan. Mempelajari cara mengurus risiko ini secara proaktif adalah penting untuk kejayaan jangka panjang.
9

Dengan menghadiri konvensyen ini, kontraktor boleh mendapat inspirasi untuk melakukan perubahan dalam organisasi mereka dan industri secara keseluruhan, menyumbang kepada masa depan yang lebih bertanggungjawab dan mampan.

Kekal berdaya saing, kembangkan perniagaan, besarkan rangkaian, pertingkatkan profesion dengan nilai etika dan menyumbang kepada komuniti dan masyarakat yang terkesan dengan pembinaan.

Ini adalah peluang untuk mendapatkan pengetahuan, lonjakan idea dan inspirasi untuk masa depan yang lebih mampan dan berjaya dalam industri pembinaan.

Konvensyen Perintis Transformasi ini diadakan bertujuan untuk memperkenalkan kepada kontraktor berkaitan perkara seperti berikut:

1. Dedahan ESG
Memperkenalkan konsep ESG kepada kontraktor dan kaitannya dengan industri pembinaan.

2. Kepentingan ESG
Mendidik peserta tentang kepentingan menggabungkan amalan mampan ke dalam perniagaan

3. Peluang Rangkaian
Memupuk peluang rangkaian dan pertukaran idea di kalangan peserta bagi meluaskan potensi kaloborasi untuk kecemerlangan diri dan kejayaan perniagaan dalam industri.

4. Anjakan Pemikiran
Mengwujudkan platform untuk kontraktor generasi digital membentuk wawasan dengan penerokaan strategi, pendedahan maklumat, anjakan pemikiran kreatif serta lonjakan motivasi untuk diaplikasi dalam perniagaan kontraktor.

Terdapat dua (2) Elemen utama dalam Konvensyen Perintis Transformasi yang akan diketengahkan untuk mencapai matlamat penganjuran konvensyen yang akan diadakan.

ELEMEN UTAMA

1. Sesi Perkongsian
Empat Sesi Perkongsian Pengetahuan menampilkan pakar industri, pembuat dasar, pemimpin pemikiran dan pemain industri untuk berkongsi pandangan, pengalaman, amalan terbaik dalam industri binaan serta memberi inspirasi untuk peserta melangkah lebih jauh lagi.

2. Forum Interaktif
Forum Interaktif dengan tumpuan tiga (3) tonggak utama ESG:

i.Keupayaan mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar
ii. Membina hubungan dengan komuniti setempat
iii. Mengurus kontrak dengan amalan baik dan telus

Daftar sekarang dan mulakan perjalanan menuju transformasi yang masa kini!

PAKEJ A (1 HARI) – RM 350.00 (15 Mata CCD)
(28 November 2023 – Selasa)

PAKEJ B (1.5 HARI) – RM 450.00 (25 Mata CCD)
(28 & 29 November 2023 – Selasa & Rabu)

*HRDF Claimable

Program Schedule

KONVENSYEN PERINTIS TRANSFORMASI
TUESDAY, 28 NOVEMBER 2023

MASATOPIK
8.00 pagi – 8.45 pagiPendaftaran Peserta
9:00 pagi – 10.30 pagi1: DARI KLIK KEPADA KONTRAK

Sesi bermaklumat yang tertumpu pada memanafaatkan kuasa pemasaran digital untuk membesarkan peluang mengikat kontrak yang didorong oleh kuasa digital.

Peserta akan mendapat cerapan tentang teknik pemasaran digital, termasuk peningkatan jenama, manafaat serta mengoptimumkan enjin carian, mencipta kandungan yang berpengaruh, menguruskan reputasi dengan menggunakan saluran yang cepat untuk sampai ke pelanggan yang tepat.

Sesi ini akan memperkasakan peserta dengan memandu mereka meneroka idea kreatif, untuk membangunkan strategi yang dipacu data dan teknik bercerita berdasarkan kes dunia sebenar.

"Dari Klik ke Kontrak" melengkapkan peserta dengan pengetahuan dan alatan yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi pemasaran digital bagi membina kepercayaan untuk kejayaan kontrak dalam pasaran kompetitif hari ini.
10.30 pagi – 10.50 pagiMinum Pagi
10.50 pagi – 11.30 pagiMajlis Perasmian
11.30 pagi – 01.00 petangFORUM 2 : MERENTAS JALUR

Satu sesi pendedahan mendalam kepada peraturan dan piawaian pematuhan dalam melaksanakan kontrak untuk menjadi peneraju industri yang beretika dan berinspirasi.

Dengan memahami pematuhan dan peraturan pembinaan, peserta dapat meningkatkan kualiti kerja melalui komitmen pengukuhan kualiti menerusi etika tinggi, kejujuran, ketelusan, akauntabiliti, dan profesionalisma dengan prinsip integriti yang tidak berbelah bahagi.

Peserta dapat mempelajari nilai yang boleh dicerapkan dalam perniagaan mereka apabila dapat menghormati kewajipan kontrak, mengutamakan keputusan beretika dan membina kepercayaan dengan pelanggan dan pihak berkepentingan dalam projek.

Dengan "Merentas Jalur" peserta bukan sahaja dapat menambah kecemerlangan secara profesional tetapi juga menyumbang secara positif kepada reputasi industri dan kemampanan perniagaan dalam jangka panjang.
01.00 petang – 2.30 petangMakan Tengahari / Networking
2.30 – 4.00 petangFORUM 3 : KOTAK KEWANGAN KONTRAKTOR

"Kotak Alat Kewangan" dibangunkan untuk melengkapkan peserta dengan pengetahuan kewangan dan strategi modal kerja yang diperlukan untuk berjaya dalam melaksanakan kontrak.

Peserta akan meneroka pelbagai pilihan strategi modal kerja termasuk pembiayaan kontrak, pembiayaan peralatan, pinjaman modal kerja, pinjaman khusus projek tertentu, pemfaktoran, pinjaman bercagar, kredit, pembayaran kemajuan projek, bon prestasi, dan lain-lain bagi membolehkan mereka mengoptimumkan sumber kewangan semasa pelaksanaan projek.

Matlamatnya adalah untuk memastikan bahawa sebagai kontraktor, peserta mempunyai kecairan tunai yang diperlukan untuk menguruskan projek dengan cekap. Peserta bukan sahaja akan mendapat cerapan tentang manfaat, kriteria kelayakan dan proses permohonan untuk setiap jenis pinjaman perniagaan.

Yang lebih penting, pengetahuan ini dapat memperkasakan peserta untuk mendapatkan pembiayaan yang menyokong pertumbuhan perniagaan dan keperluan projek mereka.

KONVENSYEN PERINTIS TRANSFORMASI
WEDNESDAY, 29 NOVEMBER 2023

MASATOPIK
8.00 pagi – 8.45 pagiPendaftaran Peserta
Minum Pagi
8.45 pagi – 11.00 pagiFORUM 4: TAKLUK DAN BINA

Forum transformatif dengan selitan elemen inspirasi, motivasi dan bantuan diri, disesuaikan untuk memperkasakan peserta melalui pengalaman sebenar dari kontraktor berpengalaman yang sudah pun mencipta kejayaan dalam industri pembinaan.

Ini adalah inisiatif yang dibentuk untuk melengkapkan peserta dengan alat dan strategi penting yang diperlukan untuk mengatasi cabaran , membina jalan menuju kejayaan, dan mencapai pertumbuhan peribadi dan profesional.

Temui cara menetapkan matlamat yang jelas, mengatasi halangan dan mengekalkan keazaman yang tidak berbelah bahagi dalam merentas onak duri sepanjang memakai topi kontraktor dalam bidang pembinaan.

Terokai kemahiran kepimpinan, pemikiran berstrategi dan penguasaan dalaman dan melonjakkan potensi dir untuk menakluki cabaran dalam memupuk daya tahan semasa membina laluan kejayaan dalam industri pembinaan.

Takluk dan Bina adalah satu program komprehensif memberi inspirasi untuk meninggalkan legasi yang berkekalan dalam bidang pembinaan untuk generasi akan datang mengikutinya.
11.15 pagi – 01.00 petangSesi Meet and Greet dan Networking

Satu sesi khas yang memberi peluang kepada peserta untuk bertemu empat mata dengan panel-panel speaker yang menghimpunkan "Dari Klik ke Kontrak," "Merentas Jalur," "Kotak Kewangan Kontraktor," dan "Takluk dan Bina".

Peserta akan menerima pendidikan holistik yang merangkumi pemasaran digital, kepimpinan pengurusan kontrak, bijak kewangan hinggalah kepada pembangunan peribadi yang boleh dibawa pulang untuk menakluki cabaran sepanjang membina kejayaan.

Ia juga akan melengkapkan peserta untuk berkembang maju dalam industri pembinaan yang kompleks dan berdaya saing, di mana kedua-dua kemahiran teknikal dan kemahiran keperibadian tinggi adalah penting untuk kejayaan jangka panjang.
01.00 -2.30 petangMakan Tengahari
2.30 petangTamat

Daftar

Konvensyen Perintis Transformasi

28 & 29 Nov 2023 (Tue / Wed)

icw2023 putih

International Construction Week (ICW) 2023

Date:
15-17 November 2023

Venue:
The Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC)
8 Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala Lumpur

View on

Contact

Looking for assistance or have questions?
Chat with our dedicated customer service team.
Available Monday to Friday,
9:00 am – 6:00 pm (GMT+8).

Phone
Email

Disclaimer: All information is subject to change