Pendaftaran Kontraktor

  Yuran (RM)
Yuran Proses
  • 30 (pembaharuan dalam tempoh pendaftaran)
  • 50 (Baru @ pendaftaran semula)
Pendaftaran baru / semula  
G1 20
G2 80
G3 150
G4 350
G5 700
G6 1000
G7 1400
Pembaharuan 50% daripada yuran pendaftaran (jika tidak melibatkan perubahan gred).

Maklumat lanjut rujuk pautan ini di muka surat 5-6 (fee proses) & 10 ( yuran pendaftaran) :

  • Status permohonan boleh disemak dengan:
    Login ke dalam sistem CIMS > Registration > View Application History

  • Surat keputusan permohonan juga boleh disemak dengan:
    Login ke dalam sistem CIMS > Registration > View Letter & Certificate

Levi sebanyak 0.125% dikenakan keatas jumlah kontrak kerja pembinaan yang melebihi lima ratus ribu ringgit dan ke atas (>RM500,000.00).

Bayaran levi perlu dijelaskan/dibayar oleh kontraktor utama yang membuat pengisytiharan untuk keseluruhan nilai kontrak.

Bayaran boleh dilakukan dengan menggunakan:

  • Bank draft di pejabat CIDB berhampiran atau;
  • Pindahan bayaran secara atas talian (online transfer)