CIMS ID

Individu tempatan dan majikan/syarikat boleh mendaftar menggunakan pautan https://cims.cidb.gov.my/SMIS/regcontractor/regnewuser.vbhtml

Selepas mendaftar, sila semak di dalam folder ‘inbox’ atau ‘spam’ atau ‘junk’ emel didaftarkan untuk melihat dan klik pautan pengaktifan emel

Sila klik kepada ‘Tidak menerima emel pengaktifan’ di cims.cidb.gov.my dan semak di dalam folder ‘inbox’ atau ‘spam’ atau ‘junk’ emel didaftarkan untuk melihat dan klik pautan pengaktifan emel

Sila klik kepada ‘Lupa kata laluan’ di cims.cidb.gov.my

Sila masukkan maklumbalas baru di e-bantuan untuk memohon pembatalan id lama. Tunggu emel selanjutnya daripada Careline CIDB untuk menghantar dokumen untuk pengesahan sebelum id lama dapat dibatalkan.

Untuk pertanyaan selanjutnya, sila hubungi CIDB Careline di talian 03-5567 3300