Piagam Pelanggan

Sebagai sebahagian daripada Piagam Pelanggan, CIDB berusaha untuk mencapai objektif-objektif berikut :

Pendaftaran Kontraktor Tempatan

Tempoh yang diambil untuk memproses permohonan-permohonan berikut adalah Satu (1) hari bekerja selepas permohonan diterima secara atas talian oleh pegawai proses di Bahagian Pendaftaran Kontraktor :

  1. Permohonan Baru (R1)
  2. Pembaharuan (R4)
  3. Pendaftaran Semula (R10)
  4. Perubahan Gred / Kategori / Pengkhususan (R5)
  5. Perubahan Butir (R6)
  6. Permohonan Kebenaran Khas
Pendaftaran Personel Binaan

Perakuan Personel Binaan Sementara dijana dalam tempoh 3 hari dari resit bayaran dikeluarkan oleh CIDB

Pengisytiharan Kerja Pembinaan dan Pengenaan Levi

Pengisytiharan kerja pembinaan dilaksanakan melalui atas talian dan Levi akan dikenakan serta merta selepas pengisytiharan dibuat.