Pengurusan Tertinggi

image
Datuk Ir. Ahmad ‘Asri Abdul Hamid
Ketua Eksekutif CIDB Malaysia
image
Megat Kamil Azmi Megat Rus Kamarani
Timbalan Ketua Eksekutif I
image
Sr Mohd Zaid Zakaria
Timbalan Ketua Eksekutif II
image
Sr. Ahmad Farrin Mokhtar
Pengurus Besar Kanan Sektor Dasar & Korporat
image
Ir. M. Ramuseren
Pengurus Besar Kanan Sektor Pembangunan Teknologi
image
Suhaimi Mansor
Pengurus Besar Kanan Sektor Kontraktor & Levi
IR RASLIM SALLEH
Ir. Raslim Salleh
Pengurus Besar Kanan Sektor Personel Binaan
image
Naidatul Mazidah Latif
Pengurus Besar Kanan Sektor Pengurusan
Hj.Razuki
Razuki Ibrahim
Pengurus Besar Kanan Sektor Penguatkuasaan