Soal Selidik Status Pekerjaan Sektor Pembinaan bagi Tahun 2020

Soal Selidik

 

Soal Selidik ini disediakan bertujuan untuk mengenalpasti status pekerjaan dalam industri pembinaan melibatkan pelbagai peringkat kategori pekerja binaan dalam situasi semasa pengoperasian projek pembinaan semasa tempoh PKP. 

BORANG SOAL SELIDIK