SEMINAR PENGGIAT INDUSTRI PEMBINAAN 2021 BAGI BULAN OKTOBER (SEMINAR KONTRAKTOR G1 & G2-G7)

Bahagian Pendaftaran Kontraktor, CIDB Malaysia dengan Kerjasama CIDB negeri akan mengadakan Seminar Penggiat Industri Pembinaan 2021 secara online (Oktober)  yang bertujuan untuk meningkatkan lagi kefahaman peserta industri pembinaan di Malaysia terhadap pendaftaran, pembaharuan lesen, SCORE/MCORE, pembangunan kontraktor, levi dan undang-undang yang berkaitan dengan kontraktor.

Seminar ini dibahagikan kepada dua iaitu Seminar Kontraktor G2-G7 2021 dan Seminar Kontraktor G1 2021.

Untuk maklumat lanjut sila klik dibawah:-

Seminar Penggiat Industri Pembinaan 2021

PAHANG

BINTULU SARAWAK

SELANGOR

Seminar Oktober