Seminar Pematuhan Dan Penguatkuasaan Di Tapak Pembinaan Negeri Kedah 2022

Seminar-Kedah-2022

 

Seminar ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada kontraktor G1 hingga G7 terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi dalam industri pembinaan khususnya peraturan di tapak pembinaan. Tanggungjawab-tanggungjawab tersebut merangkumi Pematuhan Akta 520 CIDB, Amalan Standard Pengurusan Tapak Bina, Pengurusan Tenaga Kerja Dan Kewajipan Sebagai Majikan dan Amalan Kerja Selamat Di Tapak Pembinaan.

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi 04-7331243 atau emel ke: