Penutupan Sementara Operasi Sistem CIMS CIDB untuk Urusan Pendaftaran Kontraktor, Pengisytiharan Projek dan Levi