Jelajah Pendigitalan Pembinaan 4.0 Di Negeri Selangor

brosur_cr4.0

Cr4.0 page 2

JELAJAH PENDIGITALAN PEMBINAAN 4.0 DI NEGERI SELANGOR

‘Next Revolution of the Malaysian Construction Industry’

OBJEKTIF

Jelajah Pendigitalan Pembinaan 4.0 merupakan platform perkongsian maklumat dan inisiatif yang menfokuskan automasi dan pendigital dalam senario industri pembinaan global. Peralihan ke arah Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) memerlukan industri pembinaan menjalani perubahan proses yang radikal dengan mengguna pakai teknologi digital. Pembinaan 4.0 juga telah mengenalpasti 12 teknologi utama atau turut dikenali sebagai “disruptive technologies” yang akan mengubah lanskap industri pembinaan di masa hadapan. Program jelajah ini juga akan memberikan nilai tambah industri pembinaan dalam pelaksanaan pembinaan 4.0.

LOKASI

  • secara atas talian (VIRTUAL CONFERENCE)
  • 24 Mac 2022 – Selangor ( 8.30 PAGI- 4.30 PETANG )

EMEL & TELEFON UTK DIHUBUNGI : .

YURAN PROGRAM:

  • RM150.00

SIAPA YANG PERLU HADIR:

  • KONTRAKTOR
  • PERUNDING
  • AGENSI KERAJAAN
  • AKADEMIA
  • PROFESSIONAL
  • PEMAJU

LAYAK UNTUK MENERIMA MATA CCD DAN CPD