Mengapa perlu mohon QLASSIC?

Memboleh tanda aras kualiti kemahiran kerja projek pembinaan
Menyedia sistem penilaian terhadap kemahiran kerja pembinaan
Memudah kawalan mutu kerja pembinaan
Menjadi kriteria kualiti bagi mengukur prestasi kontraktor