KPI CITP untuk Kualiti

Initiatif CITP Q1

Meningkatkan penekanan terhadap kualiti dan melaksanakan penilaian kualiti

Gambaran Keseluruhan Inisiatif

CITP mencadangkan peningkatan standard kualiti dengan meningkatkan pelaksanaan penilaian kualiti seperti QLASSIC. Sistem ini menilai mutu kerja kontraktor dan jaminan kualiti yang lebih luas untuk pembinaan bangunan, yang membawa kepada penambahbaikan kualiti kedua-dua kontraktor dan kerja pembinaan keseluruhan. Selain itu, pengiktirafan kualiti yang diiktiraf di peringkat antarabangsa (contohnya ISO 9000) digalakkan untuk menekankan lagi pentingnya kualiti, terutamanya apabila menonjolkan kelayakan Kontraktor G8.


Key Performance Indicator (KPI)
Q1-006

500 penilai QLASSIC terakreditasi mampu dihasilkan menjelang QA 2018

Q1-007

Lebih daripada 50% projek bangunan awam yang disiapkan setiap tahun oleh kontraktor G7 mencapai skor QLASSIC minimum 70 menjelang Q4 2020

Q1-111

Lebih daripada 50% projek kediaman swasta dengan jumlah kontrak melebihi RM10 juta yang disiapkan setiap tahun untuk mencapai skor QLASSIC minimum 70 menjelang Q4 2020

Q1-112

Minimum satu penilai QLASSIC yang layak untuk setiap kontraktor G7 yang menjalankan projek bangunan menjelang akhir tahun 2019

Q1-113

Minimum satu Kakitangan Penyelia Tapak (SSS) untuk projek bangunan awam yang dilatih di QLASSIC menjelang 2020

Q1-133

20 pemaju utama mengamalkan garis panduan QLASSIC untuk sekurang-kurangnya mencapai skor 70 dalam keperluan kontraktual mereka untuk projek kediaman menjelang 2019

kpi