Manfaat Kepada Kontraktor

Kontraktor bakal memperoleh banyak manfaat setelah melaksanakan penilaian SHASSIC:

  • Berpandukan skor SHASSIC, kontraktor boleh mengenal pasti kelemahan masing-masing, iaitu pada ehwal gagal atau berskor rendah. Latihan khusus atau tindakan pembetulan boleh diaturkan bagi menambah baik pengurusan keselamatan dan kesihatan terhadap ehwal berkenaan.
  • Dapat menetapkan satu sistem penilaian keselamatan dan kesihatan yang teratur di tapak pembinaan, sekaligus memudahkan pihak berkuasa membuat pemeriksaan tapak kerana sistem OSH yang teratur telahpun disediakan.
  • Senarai semak terpandu berasaskan dokumen SHASSIC akan dapat membantu Pegawai Keselamatan dan Kesihatan menjalankan tugasan secara lebih berkesan dan efektif.