KPI CITP untuk Pembinaan Mampan

Inisiatif CITP E1

Menerajui inovasi dalam pembinaan mampan


Key Performance Indicator (KPI)
E1-030

Standard Malaysia bagi Kemudahan serta Penginapan Sementara bagi Pekerja Pembinaan (Kod Amalan) diterbitkan menjelang S1 2016

E1-031

16 pelatih berjaya dilatih dalam CEEQUAL menjelang Q2 2017

E1-032

Sekurang-kurangnya 3 R&D mampan disediakan oleh MAMPAN menjelang Q4 2019

E1-118

Alat penarafan kelestarian alam sekitar Malaysia untuk projek infrastruktur ditubuhkan menjelang 2020 E1-119 - 25 pelatih bertauliah dalam penarafan kemampanan alam sekitar Malaysia menjelang Q4 2020

Inisiatif CITP E2

Memacu pematuhan kepada penilaian dan keperluan kemampanan alam sekitar


Key Performance Indicator (KPI)
KPIs E2-037

Alat penarafan bangunan yang terdapat di Malaysia dianalisis dan diindeks untuk rujukan industri dan penggunaan menjelang Q4 2018

E2-038

Penilaian kemampanan diukur untuk semua projek pembangunan baru bernilai lebih RM100 juta menjelang Q4 2020

E2-039

UBBL No.38A berkenaan kecekapan tenaga diwartakan untuk semua negeri menjelang Q4 2018

E2-040

Sekurang-kurangnya 100% kontraktor G7 dengan perolehan tahunan melebihi RM200 juta dari 2015 dan seterusnya disahkan dengan ISO 14001: 2015 menjelang Q4 2020

E2-120

350 MyCREST profesional yang berkelayakan diakreditasi menjelang Q4 2020

E2-121

100 MyCREST Assessors (MA) diakreditasi menjelang Q4 2020

Inisiatif CITP E3

Tumpuan kepada projek awam untuk menerajui amalan yang mampan


Key Performance Indicator (KPI)
E3-041

Spesifikasi mampan disertakan dalam perolehan untuk bangunan awam / infrastruktur menjelang Q4 2018

E3-042

Pengurangan pelepasan CO2 sebanyak 20% dalam bangunan awam baru melebihi RM50 juta (10% untuk projek retrofit) menjelang 2020, dari garis dasar 2016

Inisiatif CITP E4

Memudahkan penggunaan amalan mampan dalam industri


Key Performance Indicator (KPI)
E4-045

Sekurang-kurangnya 5 projek bangunan dilancarkan dan mendapat manfaat daripada program insentif pembangunan kemampanan menjelang Q4 2020

Inisiatif CITP E5

Mengurangkan sisa tidak bertanggungjawab dalam pembinaan


Key Performance Indicator (KPI)
E5-046

Sekurang-kurangnya 3 pusat kitar semula C&D awam atau swasta yang dilengkapi dengan peralatan kitar semula khusus bagi pembinaan di lokasi utama (2018-2020) menjelang Q4 2020

E5-047

peningkatan 20% dalam sisa pembinaan dan pembongkaran (tonnage) yang dikitar semula dari tahun garis dasar 2016, menjelang Q4 2020

kpi