KPI CITP untuk Pembangunan Kompetensi (Latihan)

Inisiatif CITP P1a

Menyelaraskan program latihan berkaitan pembinaan di Malaysia


Key Performance Indicator (KPI)
P1a-048

Semua program dan institusi latihan berkaitan pembinaan diselaraskan dan didaftarkan oleh CIDB menjelang Q4 2018

P1a-049

Sepuluh tred teratas yang mempunyai permintaan tinggi diberi latihan analisis keperluan, analisis pekerjaan dan peta latihan menjelang Q4 2018

Inisiatif CITP P1b

Memperkukuh jangkauan, keberkesanan dan latihan secara keseluruhan


Key Performance Indicator (KPI)
P1b - 050

5,000 perantis kerja dihasilkan menjelang Q4 2020

P1b - 051

15,000 kakitangan penyeliaan dan pengurusan (termasuk QA / QC, keselamatan tapak dll) dilatih dan disahkan menjelang Q4 2020

P1b - 052

100,000 kakitangan pembinaan menyempurnakan latihan Pembangunan Profesional Berterusan menjelang Q4 2020

P1b - 053

50,000 kakitangan pembinaan menamatkan kursus kemahiran berkaitan pembinaan dan diperakui kemahiran mereka menjelang Q4 2020

P1b - 054

2 pusat penilaian ditubuhkan di negara-negara utama untuk sumber tenaga pekerja asing menjelang Q4 2018

P1b - 134

Meningkatkan Piawaian Kompetensi, Soalan-soalan Penilaian Modul Latihan dan Pelatih / Penilai menjelang Q4 2018

Inisiatif CITP P4c

Melaksanakan pengurusan kecekapan dan sistem pembelajaran pengurusan


Key Performance Indicator (KPI)
P4c-076

Sekurang-kurangnya 100 modul berkaitan pembinaan diluluskan dan tersedia dalam talian menjelang Q2 2017

P4c-077

CMS beroperasi dan sekurang-kurangnya 80% profil anggota dalam semua 59 dagangan dimuat naik menjelang Q4 2020