Kenapa Perlu BIM

  • Setiap rekebentuk dapat divisualisasikan di dalam bentuk 3D.
  • Mengurangkan kos, meningkatkan kualiti dan mempercepatkan masa penyiapan projek pembinaan.
  • BIM juga dilihat mampu membantu kontraktor dan pemaju mengelakkan kos dan masa tambahan yang dihadapi sepanjang tempoh pembinaan dan selepas projek itu siap, sekali gus menjadikan industri itu lebih cekap, berkesan, fleksibel dan inovatif di samping meningkatkan produktiviti negara.
  • Simulasi pembinaan dapat dijalankan bagi tujuan verifikasi jadual pembinaan.