Apakah BIM

Building Information Modelling (BIM) merupakan proses penyediaan, penggunaan dan perkongsian model 3D menerusi teknologi digital yang mengandungi pelbagai informasi di mana ianya dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam projek bagi mencapai objektif di sepanjang fasa pelaksanaan sesebuah projek.