Statistik Penguatkuasaan

Salah satu peranan aktif CIDB adalah Penguatkuasaan. Pasukan Penguatkuasaan CIDB menjalankan beberapa aktiviti pematuhan seperti yang tertera dalam Akta 520. Aktiviti ini termasuk pemeriksaan tapak, penyiasatan, tindakan tatatertib, kompaun dan operasi bersepadu.

Statistik Penguatkuasaan