Statistik Ekonomi Pembinaan

Statistik Ekonomi Pembinaan Malaysia

Daftar statistik terkini mengenai industri pembinaan tempatan dikongsi dengan pemain industri, ahli akademik dan lain-lain pemegang amanah harta.

Daftar statistik ini cukup menyeluruh dan merangkumi bilangan projek awam dan swasta dari 2010 sehingga waktu semasa, mengikut negeri dan jumlah.