Pentauliahan Pengurus Pembinaan (CCM)

Di dalam merealisasikan kejayaan sebuah projek pembinaan, industri perlu mempunyai pengurus pembinaan yang kompeten. Maka industri pembinaan Malaysia melalui CIDB, telah membangunkan Construction Industry Competency Standard (CICS)  untuk pengurus pembinaan. CICS untuk pengurus pembinaan ini dibangunkan pada tahap 5 Struktur Pekerjaan Kebangsaan (National Occupational Structure). Mereka yang telah dinilai kompeten, iaitu mencapai tahap pengetahuan dan kemahiranyang secukupnya akan dianugerahkan Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Tahap 5.

Program pentauliahan pengurus pembinaan ini bermatlamat untuk membolehkan industri pembinaan Malaysia mentauliah pengurus pembinaan yang kompeten melalui kaedah pentauliahan yang ditetapkan selaras dengan AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 (Akta 520) (Pindaan 2011) dan Construction Industry Transformation Program (CITP).

Objektif program pentauliahan pengurus pembinaan ini adalah:

 1. Mengiktiraf pengurus pembinaan yang berkhidmat di dalam industri pembinaan Malaysia sebagai Pengurus Pembinaan Bertauliah (Certified Construction Manager, CCM),
 2. Menyokong inisiatif untuk meningkatkan tahap kompetensi pengurus pembinaan Malaysia ke tahap global,
 3. Menyokong pelaksanaan Akta CIDB, Bahagian VII-Seksyen 33(1) untuk mendaftar Pengurus Pembinaan Bertauliah (CCM), dan
 4. Merekod dan menyimpan data pengurus pembinaan bertauliah di dalam satu pengkalan data.
Kategori Kelayakan Minima Akademik Tahun pengalaman di dalam bidang pembinaan yang berkaitan
Kaedah I Kaedah II Kaedah III (RPLE)
1 Professional berdaftar (cth: Ir., Ar., Sr.) - 3 5
2 Sarjana dalam Pengurusan Projek, Pengurusan Pembinaan dan bidang berkaitan pembinaan 3 5 5
3 Sarjana Muda dalam Pengurusan Pembinaan dan bidang berkaitan pembinaan 3 6 6
4 Sarjana Muda dalam bidang bukan berkaitan pembinaan 5 7 8
5 Diploma dalam Pengurusan Pembinaan dan bidang berkaitan pembinaan 5 8 8
6 Diploma dalam bidang bukan berkaitan pembinaan 8 10 10
7 Sijil dalam bidang berkaitan pembinaan 10 12 12
8 Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 5 dalam bidang pembinaan 10 12 12
9 Lepasan sekolah (SPM, SRP dan lain-lain 10 15 15

Pentauliahan ini dibuka kepada semua personel binaan/individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kerja-kerja pengurusan pembinaan di tapak pembinaan serta memenuhi syarat-syarat kelayakan permohonan dan pentauliahan.

Program pentauliahan pengurus pembinaan (CCM) ini dilaksanakan melalui tiga (3) kaedah penilaian iaitu:

 1. Kaedah I(a) - Latihan dan Penilaian,
 2. Kaedah I(b) iaitu Penilaian Sahaja, dan
 3. Kaedah II iaitu Pengiktirafan Melalui Tahap Pendidikan dan Pengalaman (Recognition Prior Learning and Experience, RPLE).

Kaedah dan proses penilaian adalah seperti berikut:

Kaedah Proses Penilaian
Kaedah I(a)
Latihan dan Penilaian

Menjalani kursus dan menduduki penilaian bertulis bagi setiap pakej pembelajaran.

LULUS: Dianugerah Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Tahap 5
GAGAL: Ulangi latihan bagi modul latihan yang gagal dan dinilai semula.
Kaedah II(b)
Penilaian sahaja

Menduduki penilaian bertulis

LULUS: Dianugerah Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Tahap 5
GAGAL: Memohon semula untuk Kaedah II pada bila-bila masa (terhad kepada 2 kali sahaja) atau mendapatkan pentauliahan dari mana-mana Kaedah.
Kaedah II
Pengiktirafan Tahap Pendidikan dan Pengalaman (RPLE)

Mengemukakan dokumen pengalaman kerja dan menduduki temuduga

LULUS: Dianugerah Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Tahap 5
GAGAL: Memohon semula untuk Kaedah III pada bila-bila masa (terhad kepada 2 kali sahaja) atau mendapatkan pentauliahan dari mana-mana Kaedah.

Peserta yang lulus melalui mana-mana kaedah akan diperakukan melalui Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Tahap 5 dengan tugas dan tanggungjawab Pengurus Pembinaan (CCM) yang ditauliah mengikut bidangnya akan dicetak di belakang sijil tersebut. Bagi tujuan pendaftaran dengan Lembaga ini, Pengurus Pembinaan bertauliah hendaklah mengemaskini pendaftaran dengan pihak Lembaga.

Modul pembelajaran yang telah dibangunkan adalah:

Module (M) Module Name
Modul 01 (M01) Asas Kecekapan Pengurusan Pembinaan
Modul 02 (M02) Pengurusan Tender
Modul 03 (M03) Pengurusan Pergerakan Tapak
Modul 04 (M04) Perancangan dan Pelaksanaan Pembinaan
Modul 05 (M05) Pengurusan Aliran Tunai
Modul 06 (M06) Pengurusan Kualiti Pembinaan
Modul 07 (M07) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan
Modul 08 (M08) Pengurusan Pelindungan Alam Sekitar
Modul 09 (M09) Pengurusan Personel dan Staf Project
Modul 10 (M10) Pengurusan Bahan Binaan
Modul 11 (M11) Pengurusan Buruh Binaan
Modul 12 (M12) Pengurusan Sub-Kontraktor
Modul 13 (M13) Pengurusan Peralatan & Jentera Binaan
Modul 14 (M14) Pengurusan Pelbagai Tugas Pembinaan
Modul 15 (M15) Pengurusan Pejabat Tapak
Modul 16 (M16) Pentadbiran Kontrak
Modul 17 (M17) Pengurusan Penyampaian Projek
 • Borang permohonan

  Sila muat turun di sini

 • Panduan Penyediaan Laporan Projek

  Sila muat turun di sini

 • Senarai Penyedia Latihan Bertauliah

  Rujuk pautan sub menu Penyedia Latihan Bertauliah

 • Senarai eksekutif pengurusan fasiliti bertauliah

  Pautan ke carian di CIMS.