Pegawai Pengurusan Trafik (TMO)

Akan dikemaskini kemudian

Syarat adalah terbuka kepada mana-mana individu yang berminat.

Kursus ini ditawarkan kepada semua personel binaan/individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kerja-kerja pengurusan trafik di tapak pembinaan.

Peserta yang menghadiri kursus dan lulus semua penilaian akan dianugerahkan Penyata Pencapaian dari Lembaga.

  • Borang permohonan

    Sila muat turun di sini

  • Senarai Penyedia Latihan Bertauliah yang menjalankan kursus TMO

    Rujuk pautan sub menu Penyedia Latihan Bertauliah

  • Senarai pegawai keselamatan dan kesihatan pembinaan

    Pautan ke carian di CIMS