Usahawan Binaan Kemahiran ABM

Pengenalan

Program Usahawan Kemahiran Akademi Binaan Malaysia dilaksanakan untuk melahirkan usahawan mahir, berpengetahuan dan kompeten dalam aspek latihan kemahiran dan pengurusan perniagaan yang komprehensif.

Objektif

  • Membantu meningkatkan daya saing dan keboleh pasaran alumni ABM.
  • Melengkapkan calon usahawan dengan latihan dalam bidang pengurusan dan  teknikal melalui kursus yang berstruktur.
  • Meningkatkan kemahiran dan kompetensi usahawan.
  • Untuk menyerlahkan potensi peluang perniagaan dalam sektor pembinaan.
  • Melahirkan Kontraktor Gred 1 dari kalangan alumni ABM yang diiktiraf oleh CIDB Malaysia.

Keberhasilan Program (Nilai & Matlamat)

  • Mempunyai pengetahuan asas dalam pengurusan pembinaan bagi mengenal pasti serta menyelesaikan masalah operasi.
  • Boleh berkomunikasi secara berkesan dan berkemahiran memimpin pasukan dalam pelbagai disiplin.
  • Bertanggungjawab kepada masyarakat dan persekitaran berkaitan dengan etika professional dan integriti.
  • iBerkemampuan mempertingkatkan pengurusan melalui pembangunan latihan dan prihatin kepada isu-isu berkaitan dengan pengurusan pembinaan.