Penilai QLASSIC

Penilaian QLASSIC di sesebuah projek pembinaan mesti dilaksanakan oleh penilai bertauliah yang telah dilantik oleh CIDB.

Penilaian atau Penilai yang bertauliah itu adalah orang yang telah lulus dan memenuhi syarat keperluan yang ditetapkan oleh CIDB. Hanya yang lulus latihan akan berdaftar dengan CIDB, sebagai penilai QLASSIC yang bertauliah.

CIDB memastikan perlantikan para penilai yang menjalankan kerja taksir nilai di projek pembinaan, adalah terdiri daripada ahli bertauliah yang memiliki tahap profesionalisme dan integriti tertinggi pada saban masa.

Daftar dan jadilah penilai QLASSIC bertauliah http://qlassic.emyspot.com/medias/files/borang-qlassic-pindaan-9.pdf