Kenapa Perlu QLASSIC?

Memboleh tanda aras kualiti kemahiran kerja projek pembinaan
Menyedia sistem penilaian terhadap kemahiran kerja pembinaan
Memudah kawalan mutu kerja pembinaan
Menjadi kriteria kualiti bagi mengukur prestasi kontraktor