Aliran proses Penilaian QLASSIC

PERMOHONAN, PENILAIAN BESERTA PENYERAHAN SIJL DAN LAPORAN PENILAIAN QLASSIC

Penilaian QLASSIC dijalankan setelah kerja pembinaan bangunan itu siap, iaitu sebelum penyerahan projek telah siap kepada pelanggan. 

Klik disini