Aliran proses Penilaian QLASSIC

Penilaian QLASSIC dijalankan setelah kerja pembinaan bangunan itu siap, iaitu sebelum penyerahan projek telah siap kepada pelanggan.

img