Bahan Binaan Mengikut Akta 520

Bahan binaan adalah dibawah Akta CIDB 520 yang dipinda pada tahun 2011. Salah satu peruntukan dalam pindaan itu adalah bahan mesti mematuhi piawaian mandatori tertentu.

Objektifnya adalah untuk memastikan pematuhan kepada Standard Malaysia dan untuk mengelakkan penggunaan produk yang tidak berkualiti. Kualiti produk pembinaan juga Bagaimanapun, tidak semua bahan binaan jatuh di bawah penguatkuasaan.

Terdapat dasar-dasar (pekeliling dan arahan) bahawa pemain industri perlu sedar serta panduan, direktori dan penerbitan yang akan membantu dalam perancangan pelaksanaannya dari perancangan hingga pelaksanaan.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi:
Tel: 03-4047 8018/8021