Borang Perkongsian Maklumat Perkhidmatan

Direktori Pengeksport Berkaitan Pembinaan Malaysia; Barangan dan Perkhidmatan.

Kami dengan sukacitanya memaklumkan bahawa CIDB Malaysia sedang membangunkan Direktori Perkhidmatan Perunding Pembinaan Perkhidmatan Perunding Malaysia sebagai inisiatif untuk meneroka pasaran luar negara. Direktori ini amat berguna untuk pelabur dan pelabur asing / pelanggan berpotensi anda.

Sekiranya syarikat anda berminat untuk dimasukkan ke dalam direktori ini, sila berikan maklumat dengan mengisi Borang Perkongsian Maklumat rasmi kami.

Tinjauan ini mengandungi 4 KATEGORI:

* Nota: Sila ambil perhatian bahawa dengan pengecualian butiran hubungan syarikat anda, bidang pengkhususan dan status eksport; semua jawapan lain akan dilaporkan sebagai data agregat dalam penerbitan CIDB "Direktori Pengeksport Berkaitan Pembinaan Malaysia; Barangan dan Perkhidmatan. Kami mengucapkan terima kasih kerana penyertaan anda dalam kaji selidik ini.