Garis Panduan MCORE

Micro Competitiveness Rating For Enhancement (MCORE) adalah satu program penilaian khas untuk kontraktor kecil G1 yang juga dibangunkan CIDB Malaysia.

Objektif utama penilaian MCORE ini adalah untuk memberi pengiktirafan dan menyediakan platform kepada kontraktor Gred 1 (G1) untuk menilai keupayaan mereka disamping membantu membangunkan profil industri bagi mengenal tahap keupayaan kontraktor tempatan.

Selain itu, MCORE juga sebagai asas untuk program pembangunan kontraktor G1 dan membantu klien dalam pemilihan kontraktor G1 yang berkaliber.

Maklumat lanjut berkenaan MCORE rujuk Panduan Program Penilaian Keupayaan dan Kemampuan Kontraktor G1 (MCORE)