Pengurusan Tertinggi

image
Datuk Ir. Ahmad ‘Asri Abdul Hamid
Ketua Eksekutif CIDB Malaysia
image
Datuk Ir. Elias Ismail
Timbalan Ketua Eksekutif I
image
Megat Kamil Azmi Megat Rus Kamarani
Timbalan Ketua Eksekutif II
Hj.Razuki
Razuki Ibrahim
Pengurus Besar Kanan Sektor Penguatkuasaan
image
Sr Mohd Zaid Zakaria
Pengurus Besar Kanan Sektor Pembangunan Teknologi dan Sektor Kontraktor & Levi
image
Ahmad Farrin Mokhtar
Pengurus Besar Kanan Sektor Dasar & Korporat
IR RASLIM SALLEH
Ir. Raslim Salleh
Pengurus Besar Kanan Sektor Personel Binaan