Seminar Pemantapan Penggiat Industri Pembinaan 2021 (Pulau Pinang)

Seminar_aug2021

 

Seminar Pemantapan Penggiat Industri Pembinaan 2021 ini adalah merupakan usaha berterusan CIDB Malaysia untuk meningkatkan lagi kefahaman peserta industri pembinaan di Malaysia terhadap pendaftaran, pembaharuan lesen, SCORE/MCORE, pembangunan kontraktor, levi dan undang-undang yang berkaitan dengan kontraktor.

MAKLUMAT LANJUT SEMINAR

Hubungi:

Puan Rumilya Binti Shariman rumilya@cidb.gov.my

Puan Ummul Hanisah Binti Ali hanisah@cidb.gov.my

Puan Nur Liyana Binti Mohamad Rosli liyana@cidb.gov.my

Tel : 04-390 2448

Faks : 04- 390 7448