Pemakluman Kepada Kontraktor Berkaitan Permohonan Surat Sokongan Penggajian Pegawai Dagang