INSENTIF PENGECUALIAN YURAN

INSENTIF PENGECUALIAN YURAN

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN PERSONEL BINAAN DAN
PROGRAM PENILAIAN KEMAHIRAN KONPETENSI (PKK)
KEPADA PERSONEL BINAAN TEMPATAN

Sukacita dimaklumkan bahawa CIDB akan memberi insentif Pengecualian Yuran bagi :
i. Program Latihan Kemahiran Personel Binaan
ii. Program Penilaian Kompetensi Kemahiran (PKK)
kepada personel binaan tempatan yang layak.


Kelayakan Pengecualian Yuran:
i. Permohonan dibuat melalui melalui sistem CIMS CIDB www.cims.gov.my
ii. Tarikh permohonan yang diterima bermula 1 September 2021
iii. Tarikh perlaksanaan program adalah sehingga 31 Disember 2021

Pelaksanaan program ini bagaimanapun adalah tertakluk kepada kebenaran dan syarat yang ditetapkan oleh
Majlis Keselamatan Negara (MKN) dalam menangani COVID 19.

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi CIDB Careline : 03-5567 3300
Sila klik disini

* Tertakluk kepada terma dan syarat