Apakah IBS

Sistem Atau Kaedah Pembinaan Bangunan Yang Mana Komponennya Dihasilkan Di Dalam Keadaan Terkawal (Di Kilang Atau Di Tapak Bina), Diangkut Dan Dipasang Dalam Kerja Pembinaan Dengan Penggunaan Pekerja Yang Minimum Di Tapak.