Pencapaian BIM

  • Mewujudkan sebuah pusat BIM dibawah keloalaan CIDB
  • Mewujudkan latihan dan pensijilan BIM
  • Memberi insentif berupa latihan percuma dan perisian percuma kepada penggiat BIM khusus kepada SME