Statistik Insiden Industri

statistik

 

Industri pembinaan adalah antara bidang yang mencatat inisiden tertinggi selepas pembuatan, sekaligus memberi gambaran yang ia bidang yang merbahaya.

Sila klik di sini untuk meninjau statistik insiden terkini industri yang telah disusun oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (DOSH).