Program Latihan Kompentensi Kemahiran Pembinaan

image

Pembangunan Kecekapan (Latihan)

Latihan Pembangunan Kecekapan CIDB adalah meliputi pelbagai aspek yang luas bersangkutan dengan program kemajuan kemahiran pembinaan.

Pekerja kontraktor dan kakitangan pembinaan digalakkan untuk berterusan mempertingkat dan mengemaskini pengetahuan dalam pembinaan kerana industri ini juga sentiasa berkembang maju dengan derasnya, terutama setelah mengguna pakai dan mengguna terima teknologi dan inovasi.

Program latihan yang ditawarkan ini bakal memboleh kontraktor dan kakitangan pembinaan mengekal dan membaiki tahap kompetetif dan daya keboleh pasaran pekerjaan masing-masing.

Terdapat empat bidang utama, yang dibahagikan lagi kepada sub-bidang.

 1. Pembangunan Kecekapan Kakitangan Pembinaan
  1. Kemahiran untuk Belia dan Kakitangan Pembinaan
   1. Program Latihan Kecekapan Kemahiran
   2. Pentaksiran Kecekapan
  2. Penyeliaan
   1. Latihan / Pentauliahan Penyelia Tapak
   2. Formen / Penyelia Tred
   3. Penyelia Keselamatan Tapak (SSS)
  3. Pengurusan
   1. Latihan CSHO
   2. Pengurusan Trafik
   3. Pengurus Projek Pembinaan
   4. Pengurus Pembinaan Pembetungan (SCM)
   5. Pengurusan QA & QC
 2. Pembangunan Kecekapan Kakitangan Pembinaan
 3. Program Perantis
  1. Kemahiran (ABM)
  2. Penyeliaan
  3. Pengurusan
 4. Program Keusahawanan
  1. Kakitangan Pembinaan
  2. Kontraktor

Semua peserta harus patuh kepada panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Kakitangan Pembinaan

Semua program dijalankan di Akademi Binaan Malaysia (ABM), iaitu cabang latihan CIDB.

Untuk maklumat lanjut:

Tel: 03-4042 8880