Kadar Baru Fi & Yuran Program Kawalan Kualiti Bahan Binaan

Bahan Binaan Import
Bil Perkhidmatan Bayaran (RM) Tarikh Kuatkuasa
1 Fi perkhidmatan verifikasi (pengesahan) konsainan di pintu masuk KASTAM Malaysia RM1000 / permohonan 1 Jan 2016
2 Fi pemprosesan permohonan pengecualian COA RM100 / permohonan 1 Jun 2015
Bahan Binaan Tempatan
Bil Perkhidmatan Bayaran (RM) Tarikh Kuatkuasa
1 Bahan dikuatkuasakan
  • Yuran pemeriksaan & pengesahan kualiti produk & kilang tempatan (Baru)
  • Yuran pemeriksaan & pengesahan kualiti produk & kilang tempatan (Pembaharuan beserta Penambahan Produk)
RM1500 / perakuan 1 Jan 2016
2 Bahan dikuatkuasakan
  • Yuran pemeriksaan & pengesahan kualiti produk & kilang tempatan (Pembaharuan)
  • Yuran pemeriksaan & pengesahan kualiti produk & kilang tempatan (Penambahan Produk)
RM750 / permohonan 1 Jan 2016