KPI CITP untuk Antarabangsa

Initiatif CITP I1a

Memperkenalkan Spesifikasi Nasional untuk Pembinaan


Key Performance Indicator (KPI)
I1a-097

Spesifikasi Kebangsaan untuk Pembinaan diperkenalkan dan diterbitkan pada tahun 2018

I1a-098

Spesifikasi Kebangsaan untuk Pembinaan yang diterima pakai oleh 10 Pelanggan Utama menjelang 2020

I1a-099

50 projek mengguna pakai Spesifikasi Nasional untuk Pembinaan menjelang 2020

Initiatif CITP I1c

Meningkatkan dan memperluaskan penggunaan MyCESMM


Key Performance Indicator (KPI)
I1c-100

50 projek untuk menggunapakai MS CESMM menjelang Q4 2020

I1c-101

Pekeliling yang dikeluarkan oleh MOF untuk memberi mandat penggunaan MSCESMM untuk projek-projek awam menjelang 2020

I1c-102

1000 profesional industri pembinaan terlatih MSCESMM dihasilkan menjelang 2020

Initiatif CITP I2

Memperkukuhkan Akses ke Pembiayaan bagi Juara Malaysia Berjalan Luar Negara


Key Performance Indicator (KPI)
I2-106

5 Skim Peningkatan Pembiayaan Projek Luar Negara Menjelang 2020

I2-107

Geran Kelayakan Untuk 16 Projek Diluluskan Menjelang 2020 (4 Projek Per Tahun, 2017 - 2020)

I2-122

peningkatan 40% dalam jumlah projek luar negara yang dibiayai oleh Skim Fis dan Kerajaan menjelang 2020 (dari garis dasar 2015)

Initiatif CITP I3a

Memudahkan pembentukan konsortia untuk mempromosikan skala syarikat pembinaan Malaysia


Key Performance Indicator (KPI)
I3a-108

Minimum 8 konsortia yang akan dibentuk dan meraih projek luar negara menjelang Q4 2020

I3a-109

Projek luar negara berjumlah RM5 bilion dapat diraih melalui konsortia menjelang 2020

I3a-123

Melancarkan sumber setempat bersepadu yang menyediakan perkhidmatan pembinaan yang ditubuhkan pada 2018 dan dikemas kini setiap tahun

Initiatif CITP I3b

Memastikan sasaran pasaran eksport berpotensi tinggi


Key Performance Indicator (KPI)
I3b-110

Sejumlah RM8 bilion projek luar negara yang berjaya diraih oleh syarikat-syarikat Malaysia dan / atau konsortia menjelang 2020

I3b-124

6 syarikat pembinaan Malaysia memperoleh 10 projek di luar negara di bawah bank & agensi pembangunan pelbagai hala menjelang 2020

I3b-125

10 SMEs & 2 syarikat pembinaan peringkat pertengahan Malaysia berjaya pergi ke luar negara dengan bantuan setiap tahun

Initiatif CITP I4

Memperkukuhkan Pembangunan Kapasiti & Keupayaan Kontraktor


Key Performance Indicator (KPI)
I4-126

SCORE Versi 2.0 dikeluarkan menjelang Q2 2018

I4-127

Minimum 100 G7 kontraktor mencapai SCORE rating 4 Bintang dan ke atas menjelang 2020

I4-128

Minimum 300 Pengurus Projek Pembinaan bertauliah dihasilkan oleh CIDB menjelang 2020 (2016 baseline = 110)

I4-129

4,000 kakitangan kontraktor G7 dilatih dalam kursus teknikal dan pengurusan pembinaan menjelang 2020

kpi