Why you need IBS

 • Pengurangan Buruh Binaan
  Mekanisma Pemasangan Yang Sistematik Dapat Mengurangkan Penggunaan Tenaga Pekerja Di Tapak Pembinaan
 • Produktiviti
  Penggunaan Komponen Pra-Fabrikasi Dan Proses Pemasangan Komponen Yang Mudah Dan Cepat
 • Keselamatan & Kualiti Produk
  Penghasilan Produk/Komponen Melalui Proses Dan Prosedur Operasi Yang Terkawal Bagi Mencapai Kualiti Yang Ditetapkan
 • Pengurangan Pembaziran Bahan Binaan
 • Kos Efektif
 • Masa