cidb careline v1 01 
cidb careline clickv2 01

Dalam proses pembangunan Standard Industri Pembinaan, ulasan umum adalah merupakan satu peringkat yang penting. Semasa tempoh ini, anda boleh memberikan ulasan dan pandangan berkenaan deraf standard ataupun Standard Industri Pembinaan sedia ada yang dicadangkan untuk pindaan atau penarikan balik. Semua ulasan dan pandangan akan dipertimbangkan secara terperinci oleh Jawatankuasa berkenaan dan, jika perlu, pengemaskinian deraf akan dibuat. Tempoh ulasan umum adalah selama satu bulan.

 

Berikut merupakan deraf yang telah dibangunkan untuk ulasan umum:

 

NO. TAJUK DERAF STANDARD JAWATANKUASA TEKNIKAL / KERJA  TEMPOH ULASAN UMUM MUAT TURUN BORANG ULASAN

1.

GUIDELINES ON PREVENTION OF FALL AT CONSTRUCTION SITE

 

Deraf CIS 15

JAWATANKUASA TEKNIKAL  CIS 15

19/03/2019 – 19/04/2019

 

BORANG ULASAN UMUM

 

Deraf Standard Industri Pembinaan ini adalah percuma untuk dimuat turun. Sila gunakan borang ulasan di bawah untuk ulasan. Salinan deraf fizikal juga boleh diperolehi daripada Unit Standard.


Sila hantar ulasan yang lengkap ke email atau faks seperti berikut:

 

Unit Standard , Bahagian Bahan Binaan,
Sektor Pembangunan Teknologi,
Ibu Pejabat Construction Industry Development Board Malaysia,
Tingkat 10 ,Menara Dato' Onn,
Putra World Trade Centre,
No 45, Jalan Tun Ismail,
50480 Kuala Lumpur.

1. Puan Nur Hanis Amsari  | 03-4047 7485
2. Encik Md Zahari Abd Rahman  | 03-4047 7486 

E-mail:standard@cidb.gov.my 

Faks : 03-4047 7420

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04