cidb careline v1 01 
cidb careline clickv2 01

PEMAKLUMAN PERMOHONAN TUNTUTAN INSURAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM CIMS AKAN DILAKSANAKAN BERKUATKUASA PADA 15 OGOS 2018

/ ANNOUNCEMENT OF  ONLINE APPLICATION INSURANCE CLAIM THROUGH THE CIMS SYSTEM WILL BE EXECUTED ON 15 AUGUST 2018

 

 

Bermula 15 Ogos 2018, semua Permohonan Tuntutan Insuran Manfaat Takaful Berkelompok Personel Binaan CIDB adalah secara atas talian (tertakluk kepada terma & syarat) melalui sistem CIMS yang diintegrasikan dengan Pihak Takaful (Syarikat Takaful Malaysia Berhad & Zurich Takaful Malaysia Berhad). Personel Binaan (tempatan sahaja) yang masih aktif berdaftar juga boleh menyemak/mengemaskini maklumat pewaris melalui sistem ini. 

Sila rujuk Manual Pengguna Tuntutan Insuran Personel Binaan untuk Permohonan Tuntutan Insuran.

 

Effectively fromAugust 15th, 2018, Application of Insurance Claim Benefits Group for CIDB Construction Personel can be apply via online (subject to terms & conditions) through CIMS system integrated with (Syarikat Takaful Malaysia Berhad & Zurich Takaful Malaysia Berhad). Construction personnel (local only) who are still actively registered can also review / update the beneficiary information through this system.

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04