cidb careline v1 01 
cidb careline clickv2 01

Dalam proses pembangunan Standard Industri Pembinaan, ulasan umum adalah merupakan satu peringkat yang penting. Tempoh ulasan umum adalah 1 satu bulan. Semasa tempoh ini, anda boleh memberikan ulasan dan pandangan berkenaan deraf standard ataupun Standard Industri Pembinaan sedia ada yang dicadangkan untuk pindaan atau penarikan balik. Semua ulasan dan pandangan akan dipertimbangkan secara terperinci oleh Jawatankuasa berkenaan dan, jika perlu, pendrafan lanjut akan dibuat.

Berikut merupakan deraf yang telah dibangunkan untuk ulasan umum:

 

NO. TAJUK DERAF STANDARD TEMPOH ULASAN UMUM MUAT TURUN BORANG ULASAN

1.

QUALITY ASSURANCE FOR PREFABRICATED TIMBER ROOF TRUSS SYSTEMS

Muat Turun deraf CIS 5:2018

08/06/2018 – 13/07/2018

Pautan

 

Deraf Standard Industri Pembinaan ini adalah percuma untuk dimuat turun. Sila gunakan borang ulasan di bawah untuk ulasan. Salinan deraf fizikal juga boleh diperolehi daripada Unit Standard dan R&D CIDB.


Sila hantar ulasan yang lengkap ke email atau faks seperti berikut:
Unit Standard , Bahagian Bahan Binaan,
Sektor Pembangunan Teknologi,
Ibu Pejabat Construction Industry Development Board Malaysia,
Tingkat 10 ,Menara Dato Onn,
Putra World Trade Centre,
No 45, Jalan Tun Ismail,
50480 Kuala Lumpur.

1. Puan Nur Hanis Amsari  | 03-4047 7485
2. Encik Md Zahari Abd Rahman  | 03-4047 7504 

E-mail:standard@cidb.gov.my

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04