cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

 

Akta SPRM (Pindaan) 2018

 

Di bawah Seksyen 17A Akta SPRM (Pindaan) 2018, organisasi komersial adalah melakukan suatu kesalahan jika mana-mana pekerja dan/atau pihak bersekutunya melakukan rasuah untuk faedah organisasi tersebut.

 

Jika suatu organisasi komersial dipertuduh bagi kesalahan di bawah seksyen tersebut, adalah menjadi pembelaan bagi organisasi tersebut untuk membuktikan bahawa ia mempunyai tatacara mencukupi untuk menghalang pekerja dan/atau orang yang bersekutu dengan organisasi itu daripada melakukan kesalahan rasuah.

 

Seksyen 17A ini akan dikuatkuasakan pada Jun 2020.

 

Sehubungan itu, semua organisasi komersial bagi sektor pembinaan adalah disarankan untuk mengambil tindakan bagi memastikan mereka mempunyai tatacara mencukupi selaras dengan peruntukan akta tersebut.

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04