cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Dalam proses pembangunan Standard Industri Pembinaan, ulasan umum adalah merupakan satu peringkat yang penting. Semasa tempoh ini, anda boleh memberikan ulasan dan pandangan berkenaan deraf standard ataupun Standard Industri Pembinaan sedia ada yang dicadangkan untuk pindaan atau penarikan balik. Semua ulasan dan pandangan akan dipertimbangkan secara terperinci oleh Jawatankuasa berkenaan dan, jika perlu, pengemaskinian deraf akan dibuat. Tempoh ulasan umum adalah selama satu bulan.

Berikut merupakan deraf yang telah dibangunkan untuk ulasan umum:

 

NO. TAJUK DERAF STANDARD JAWATANKUASA TEKNIKAL / KERJA  TEMPOH ULASAN UMUM PAUTAN  ULASAN UMUM

1.

QUALITY ASSESSMENT SYSTEM FOR BUILDING CONSTRUCTION WORKS (UPON COMPLETION)

 

DERAF CIS QUALITY ASSESSMENT SYSYTEM FOR BUILDING CONSTRUCTION WORKS (UPON COMPLETION)

 

JAWATANKUASA TEKNIKAL CIS QLASSIC

20/01/2020 – 20/02/2020

 

BORANG ULASAN UMUM

 

Deraf Standard Industri Pembinaan ini adalah percuma untuk dimuat turun. Sila gunakan borang ulasan di bawah untuk ulasan. Salinan deraf fizikal juga boleh diperolehi daripada Bahagian Standard & Bahan Binaan.


Sila hantar ulasan yang lengkap ke email atau faks seperti berikut:

 

Bahagian Standard & Bahan Binaan,
Sektor Pembangunan Teknologi,
Ibu Pejabat Construction Industry Development Board Malaysia,
Tingkat 10, Menara Dato' Onn,
Putra World Trade Centre,
No 45, Jalan Tun Ismail,
50480 Kuala Lumpur.

1. Puan Nur Hanis Amsari  | 03 - 4047 7485
2. Encik Md Zahari Abd Rahman  | 03 - 4047 7486 / 7438

E-mail:standard@cidb.gov.my 

Faks : 03 - 4047 7420

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04